+48 666 855 156

infolinia@meblik.pl

Facebook
MEBLIK.plRaty 0%

Raty 10x0Raty zero procent

Raty 10x0%

Zakupy w Mebliku można rozłożyć na 10 miesięcznych rat oprocentowanych 0%. Możliwość rozłożenia na raty przy zamówieniach powyżej 1 500 zł. 

Oferta ważna tylko w wybranych salonach firmowych Meblika. O ofertę spytaj się sprzedawcy. 

W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu: 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 3000,00 zł, oprocentowanie nominalne: 0.0%, całkowity koszt kredytu: 0 zł, 10 równych, miesięcznych rat w wysokości 300.00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2017r. na reprezentatywnym przykładzie. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego. Podmiotem udzielającym kredytu jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Meblik Sp. z o.o. z siedzibą w Topole 70, jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy kredytobiorcą a Alior Bankiem S.A.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniki przeprowadzonej przez Bank BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszym materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny - nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Meblik Sp. z o.o. współpracuje z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie zawierania i wykonywania Umów Kredytowych.

Decyzja o przyznanie kredytu podejmowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Meblik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzję banku.

Raty 0,5%*

W ramach Umowy kredytu ratalnego i umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową zbliżeniową MasterCard dla całkowitej kwoty kredytu ratalnego w wysokości 6 091,41 zł, dla 34 rat w kwocie 209,62 zł każda, oprocentowanie nominalne wynosi 0%, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 11,63%, całkowita kwota do zapłaty wynosi 7 127,05 zł, całkowity koszt kredytu: 1 035,64 zł (z ubezpieczeniem kredytowym: 0 zł, odsetkami: 0 zł, prowizja za zawarcie umowy: 1 035,64 zł). Stan na dzień 16.05.2016 r. Szczegóły i czas trwania akcji u Sprzedawcy. 

Bank uzależnia każdorazowo przyznanie kredytu od analizy zdolności kredytowej Klienta. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Bank BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Raty 0,35%*

Dla kredytu na zakup towarów/usług w wysokości  3000 zł (całkowita kwota kredytu), spłacanego w 12 miesięcznych równych ratach po 260,50 zł (okres obowiązywania umowy 12 miesięcy), z oprocentowaniem nominalnym 0 % (stopa stała), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8 %. Całkowita kwota do zapłaty: 3126 zł, całkowity koszt kredytu: 126 zł, w tym odsetki: 0 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 126 zł. Stan na dzień: 26.02.2016 r. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na stronie: www.credit-agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży Partnera. Podany materiał nie stanowi oferty Banku w rozumieniu art. 66 KC.
Meblik Sp. Z o.o. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A.  jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów i usług.

Do góry