+48 733 377 277 (pon-sob 10:00 - 21:00)

RODO

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  Meblik Sp. z o.o. z siedzibą w Topole 70, 89-600 Chojnice.

2. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów i adresy mailowe.

3. Dostęp to Twoich danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, a przekazywane będą one tylko takim odbiorcom danych osobowych, z którymi podpisaliśmy stosowną umowę Powierzenia Danych Osobowych.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane:

  • przy wysyłaniu zamówienia
  • przy wysyłaniu formularza o darmowy projekt,
  • w przypadku chęci otrzymywania wiadomości w systemie newsletter.
  • przy odpowiedzi na zadane zapytanie.
  • w procesie reklamacyjnym,
  • w procesie gwarancyjnym.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub realizacji umowy o współpracy.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać przez cały okres obowiązującej gwarancji na zakupione meble, bądź do czasu ustania wiążącej nas umowy współpracy.

6. Możesz podać nam również swój numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie.

7. Kontaktując się z nami, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon.

8. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz.

9. Masz również prawo do wglądu, usunięcia oraz modyfikacji swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa lub uzyskać szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych, przetwarzania danych, należy skontaktować się z nami pod adresem mailowym [email protected].

10. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych), a w takim przypadku zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem udostępnienia.

11. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Kupującemu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego i w tym celu stosuje środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, środki zapewniające:

  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów i usług przetwarzania,
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

12. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).